Terms of service

  1. Definities

   • 'Verkoper': Namasté Atelier, handelend onder de naam 'House of Nilay', geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78439159.
   • 'Koper': de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de Verkoper.
   • 'Overeenkomst': een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Verkoper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand.
  2. Toepasselijkheid

   • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Verkoper en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Verkoper en Koper.
  3. Aanbiedingen en Overeenkomsten

   • Alle aanbiedingen van de Verkoper zijn vrijblijvend.
   • Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling door de Verkoper.
  4. Geschillen en Geschillencommissie
   • In het geval van geschillen tussen de koper en de verkoper proberen beide partijen eerst in onderling overleg tot een oplossing te komen.
   • Als dat niet lukt, heeft de koper het recht om een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie via https://www.degeschillencommissie.nl/. De beslissingen van de Geschillencommissie zijn bindend, en beide partijen accepteren deze beslissing.
   • Eventuele kosten voor het indienen van een klacht bij de Geschillencommissie zijn voor rekening van de partij die de klacht indient.
  5. Verzend- en Retourvoorwaarden

   • Artikelen mogen binnen 14 dagen retour gestuurd worden zonder opgaaf van reden met geld terug garantie, mits deze schoon, ongebruikt en onbeschadigd worden ontvangen.
   • Retouren dienen vooraf gemeld te worden via 015-2571803 of hello@houseofnilay.nl.
   • Retourzendingen zijn voor kosten van de Koper. Bewaar het verzendbewijs.
   • Artikelen kunnen ook worden geretourneerd of geruild bij Nieuwe Langendijk 39 in Delft.
   • Na ontvangst van het geretourneerde product ontvangt de Koper een bevestiging en wordt het verschuldigde bedrag binnen 10 dagen teruggestort.
   • Bestellingen vóór 12.00 uur op een werkdag (ma-vr) worden dezelfde dag verzonden en zullen de volgende dag of de dag erna worden bezorgd. Bestellingen na 12.00 uur en in het weekend worden de eerstvolgende werkdag verzonden.
   • Gratis bezorging voor bestellingen van € 50 of meer. Verzendkosten voor bestellingen onder € 50 zijn: binnen Nederland € 5,95 en naar België € 9,95.
  6. Privacy

   • Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Zie ons privacy- en cookie beleid voor meer informatie.
  7. Klachtenregeling

   • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Verkoper, nadat de Koper de gebreken heeft geconstateerd.
  8. Toepasselijk recht

   • Op Overeenkomsten tussen de Verkoper en de Koper is Nederlands recht van toepassing.
  9. Contactgegevens
   • Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u contact met ons opnemen via de volgende gegevens: